The European insomnia network.

E.J.W. van Someren, T. Pollmacher, D. Leger, C. Espie, C.L. Bassetti, D. Riemann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)436
TijdschriftFrontiers in Neuroscience
Volume3
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit