The eutrophic Loosdrecht Lakes: current ecological research and restoration perspectives

H.J. Gons, R.D. Gulati, L. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)61-75
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit