The eutrophication of Loosdrecht Lakes

L. Van Liere

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)450-451
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit