The Evasion of Dollond’s Notorious Patent on the Achromatic Telescope by the Move to the Dutch Republic of the Instrument Makers Eastland and Champneys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

1092 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)24-35
Aantal pagina's12
TijdschriftBulletin of the Scientific Instrument Society
Volume128
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit