The evolution and maintenance of gynodioecy in sexually and vegetatively reproducing plants

D.P. Stevens, J. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)329-337
  TijdschriftHeredity
  Volume61
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit