The evolution of no-cost resistance at sub-MIC concentrations of streptomycin in Streptomyces coelicolor

Sanne Westhoff, Tim Marijn van Leeuwe, Omar Qachach, Zheren Zhang, G.P. van Wezel, Daniel E. Rozen (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The evolution of no-cost resistance at sub-MIC concentrations of streptomycin in Streptomyces coelicolor'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences