The exchange of phosphorus between sediment and water in the Loosdrecht Lakes (Abstract)

P.C.M. Boers, O. Van Hese, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)575-576
  TijdschriftAntonie Van Leeuwenhoek International Journal of General and Molecular Microbiology
  Volume51
  Nummer van het tijdschrift5-6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit