The experience of state formation: Chronicling and petitioning on the Dutch island of Ameland (c. 1780–1815)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftNational Identities
Volume22
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 07 jan 2020

Citeer dit