The experience of the transition to retirement: Rapid evidence review

M. Hyde, M. Damman, K. Henkens, M. Cheshire-Allen, L. Platts, K. Pritchard, C. Reed

Onderzoeksoutput: Boek/RapportRapportProfessioneel

Samenvatting

Report 'The experience of the transition to retirement: Rapid evidence review' published in December 2018 by Ageing Better by 'Centre for Ageing Better' in London.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's90
StatusGepubliceerd - dec. 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The experience of the transition to retirement: Rapid evidence review'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit