The Fabric of the Body

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)21-32
Aantal pagina's12
TijdschriftHistoire, Médecine et Santé
Volume5
StatusGepubliceerd - 16 aug 2014

Citeer dit