The fate of N-15-nitrate in healthy and declining Phragmites australis stands

J.W. Nijburg, H.J. Laanbroek

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'The fate of N-15-nitrate in healthy and declining Phragmites australis stands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Earth & Environmental Sciences