The fecundity of the smelt Osmerus eperlanus L. in the Tjeukemer

W.L.T. Van Densen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)623-623
  TijdschriftNetherlands Journal of Zoology
  Volume29
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit