The final frontier: non-human animals on the linguistic research agenda

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

45 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13-19
TijdschriftLinguistics in the Netherlands
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 nov 2019

Citeer dit