The fine-scale structure of synaptic inputs in developing hippocampal neurons.

T. Kleindienst

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Niet gedefinieerd
KwalificatieDoctor of Philosophy
Toekennende instantie
  • Ludwig-Maximilians University Munchen
Begeleider(s)/adviseur
  • Lohmann, C., Promotor
Datum van toekenning28 jul. 2010
StatusGepubliceerd - 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit