The first biomanipulation conference: a synthesis

E.H.R.R. Lammens

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)619-627
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume200-201
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit