The First Case of Persistent Vaginitis Due to Aspergillus protuberus in an Immunocompetent Patient

Bans Ata Borsa, Gonca Ozgun, Jos Houbraken, Firat Okmen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)130-134
  TijdschriftMikrobiyoloji Bulteni
  Volume49
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - jan. 2015

  Citeer dit