The First World War in Bande dessinée Scholarship

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)239-244
TijdschriftEuropean Comic Art
Volume4
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit