The fish community of the Loosdrecht Lakes and the perspective for biomanipulation

W.L.T. Van Densen, C. Dijkers, R. Veerman

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)147-163
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit