The Fish Community Structure in Tjeukemeer in Relation to Fishery and Habitat Utilization

E.H.R.R. Lammens, W.L.T. Van Densen, R. Knijn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)933-945
  TijdschriftJournal of Fish Biology
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift6
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1990

  Citeer dit