The fish egg microbiome: diversity and activity against the oomycete pathogen Saprolegnia

Yiying Liu

Onderzoeksoutput: PhD Thesis (Proefschrift)PhD thesis (Proefschrift)

Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor (dr.)
Toekennende instantie
  • Wageningen University
Begeleider(s)/adviseur
  • Govers, F., Promotor, Externe Persoon
  • Raaijmakers, Jos M., Promotor
  • De Bruijn, I., Co-promotor
Datum van toekenning13 jun. 2016
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit