The Flow of Cognitive Goods: A Historiographical Framework for the Study of Epistemic Transfer

Bart Karstens, J.A.E.F. Van Dongen, L.W.M. Bod, G.E.N. Mojet, S.L. Ten Hagen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)483-496
TijdschriftIsis
Volume110
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 sep. 2019

Citeer dit