The Flying Charm: To Cologne in the Wine Cellar. On the History of a Scholarly Legend

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)9-28
TijdschriftIncantatio : An International Journal on Charms, Charmers and Charming
Volume8
StatusGepubliceerd - 2020

Citeer dit