The Flying Witch: Its Resonance in the Sixteenth-Century Netherlands

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)73-93
TijdschriftMagic, Ritual, and Witchcraft
Volume11
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit