The footprint family: comparison and interaction of the ecological, energy, carbon and water footprints

K. Fang, R. Heijungs, G.R. de Snoo

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The footprint family: comparison and interaction of the ecological, energy, carbon and water footprints'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Business & Economics