The forebrain of Actinopterygians revisited.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-252
TijdschriftBrain Behavior and Evolution
Volume73
DOI's
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit