The formation of neologisms in a lesser used language: The case of Frisian: Abstracts from the Globalex Workshop on Lexicography and Neologism 2019

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)11-12
Aantal pagina's2
TijdschriftKernerman Dictionary News
Volume27
Nummer van het tijdschriftJuly 2019
StatusGepubliceerd - jul. 2019

Citeer dit