The Formation of Neologisms in a Lesser-used Language: The Case of Frisian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
TijdschriftDictionaries: journal of the Dictionary Society of North America
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 08 mei 2020

Citeer dit