The Formative Years of the Modern Corporation: The Dutch East India Company VOC, 1602- 1623

Joost Jonker, oscar gelderblom, abe de jong

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1050-1076
TijdschriftJournal of Economic History
Volume73
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit