The Frisians as Chosen People. Religious-patriotic Historiography in Fifteenth Century Frisa

Johannes Mol, J. Smithuis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)172-207
TijdschriftAmsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik
Volume81
StatusGepubliceerd - 06 sep 2021

Citeer dit