The frontier of live tissue imaging across space and time

Qiang Huang, Aliesha Garrett, Shree Bose, Stephanie Blocker, Anne C Rios, Hans Clevers, Xiling Shen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

17 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The frontier of live tissue imaging across space and time'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences