The function and accuracy of old Dutch urban designs and maps. A computer assisted analysis of the extension of Leiden (1611)

J. Benavides, C. van den Heuvel

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    StatusGepubliceerd - 2008

    Citeer dit