The function of GORASPs in Golgi apparatus organization in vivo

Rianne Grond, Tineke Veenendaal, Juan M Duran, Ishier Raote, Johan H van Es, Sebastiaan Corstjens, Laura Delfgou, Benaissa El Haddouti, Vivek Malhotra, Catherine Rabouille

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The function of GORASPs in Golgi apparatus organization in vivo'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences