The fungal composition of natural biofinishes on oil-treated wood

Elke J. van Nieuwenhuijzen, Jos A. M. P. Houbraken, Peter J Punt, Guus Roeselers, Olaf C G Adan, Robert A. Samson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The fungal composition of natural biofinishes on oil-treated wood'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences

Earth & Environmental Sciences