The fungal spore and food spoilage

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

32 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)68-74
TijdschriftCurrent Opinion in Food Science
Volume17
DOI's
StatusGepubliceerd - okt. 2017

Citeer dit