The future of smoking-attributable mortality: the case of England & Wales, Denmark and The Netherlands

L. Stoeldraijer, L. Bonneux, C. van Duin, L.J.G. van Wissen, F. Janssen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

215 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The future of smoking-attributable mortality: the case of England & Wales, Denmark and The Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences