The gene encoding the granulocyte colony-stimulating factor receptor is a target for deregulation in pre-B ALL by the t(1;19)-specific oncoprotein E2A-Pbx1

W.B.M. de Lau, J. Hurenkamp, P. Berendes, I.P. Touw, J.C. Clevers, M.A. van Dijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)503-510
TijdschriftOncogene
Volume17
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit