The genera Cylindrocladium and Cylindrocladiella in South Africa

P.W. Crous, A.J.L. Phillips, M.J. Wingfield

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    45 Citaten (Scopus)
    Originele taal-2Engels
    StatusGepubliceerd - 1991

    Citeer dit