The genera Cylindrocladium and Cylindrocladiella with reference to forestry nurseries in South Africa

P.W. Crous, A.J.L. Phillips, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)69-85
  TijdschriftSouth African Forestry Journal
  Volume157
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit