The Genera of Fungi—G3: Aleurocystis, Blastacervulus, Clypeophysalospora, Licrostroma, Neohendersonia and Spumatoria

Alejandra Giraldo, Pedro W. Crous, René K. Schumacher, Ratchadawan Cheewangkoon, Masoomeh Ghobad-Nejhad, Ewald Langer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

35 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Genera of Fungi—G3: Aleurocystis, Blastacervulus, Clypeophysalospora, Licrostroma, Neohendersonia and Spumatoria'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences