The ‘generalism’ debate: misinterpreting the term in the empirical literature focusing on dietary breadth in insects

Hugh D. Loxdale, Jeffrey A. Harvey

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)265-282
Aantal pagina's18
TijdschriftBiological Journal of the Linnean Society
Volume119
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 22 apr. 2016

Citeer dit