The Generations & Gender Programme: Constructing harmonized, continuous socio-economic variables for the GGS Wave 1

M.D. Brons, J.E. Mooyaart

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWorking paper/Discussion paperWetenschappelijk

59 Downloads (Pure)

Samenvatting

Working paper 'The Generations & Gender Programme: Constructing harmonized, continuous socio-economic variables for the GGS Wave 1', Authors: M.D. (Anne) Brons, J.E. Mooyaart (Jarl).
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's22
StatusGepubliceerd - feb 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Generations & Gender Programme: Constructing harmonized, continuous socio-economic variables for the GGS Wave 1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit