The genetic basis of adaptive population differentiation: a quantitative trait locus analysis of fitness traits in two wild barley populations from contrasting habitats

K.J.F. Verhoeven, T.K. Vanhala, A. Biere, E. Nevo, J.M.M. Van Damme

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'The genetic basis of adaptive population differentiation: a quantitative trait locus analysis of fitness traits in two wild barley populations from contrasting habitats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicine & Life Sciences

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology