The genome of the winter moth (Operophtera brumata) provides a genomic perspective on sexual dimorphism and phenology

M. Derks, Sandra Smit, L. Salis, E. Schijlen, A. Bossers, A.C. Mateman, A. Pijl, D. de Ridder, M. Groenen, M.E. Visser, H-J. Megens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

107 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The genome of the winter moth (Operophtera brumata) provides a genomic perspective on sexual dimorphism and phenology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology

Medicine & Life Sciences