The genome sequence of the spontaneously hypertensive rat: Analysis and functional significance

S.S. Atanur, I. Birol, V. Guryev, M. Hirst, O. Hummel, C. Morrissey, J. Behmoaras, X.M. Fernandez-Suarez, M.D. Johnson, W.M. McLaren, G. Patone, E. Petretto, C. Plessy, K.S. Rockland, C. Rockland, K. Saar, Y. Zhao, P. Carninci, P. Flicek, T. KurtzE. Cuppen, M. Pravenec, N. Hubner, S. Jones, E. Birney, T. Aitman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The genome sequence of the spontaneously hypertensive rat: Analysis and functional significance'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences