The Genomic Complexity of a Large Inversion in Great Tits

Vinicius H da Silva, Veronika N Laine, Mirte Bosse, Lewis G Spurgin, Martijn F L Derks, Kees van Oers, Bert Dibbits, Jon Slate, Richard P M A Crooijmans, Marcel E Visser, Martien A M Groenen (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

51 Downloads (Pure)

Zoekresultaten