The genus Batcheloromyces on Proteaceae

J.E. Taylor, P.W. Crous, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1478-1484
  TijdschriftMycological Research
  Volume103
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit