The genus Bipolaris

D S Manamgoda, A Y Rossman, L A Castlebury, P W Crous, H Madrid, E Chukeatirote, K D Hyde

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'The genus Bipolaris'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology

    Medicine & Life Sciences