The genus Cladosporium

K. Bensch, U. Braun, J.Z. Groenewald, P.W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  533 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-401
  TijdschriftStudies in Mycology
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit