The genus Lipara Meigen (Diptera, Chloropidae), systematics, morphology, behaviour and ecology

M. Chvála, J. Doskocil, J.H. Mook, V. Pokorny

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  7 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1-25
  TijdschriftTijdschrift voor Entomologie
  Volume117
  StatusGepubliceerd - 1974

  Citeer dit