The germination of Centaurium littorale, some observations on field plots

A.H.J. Freijsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)161-162
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume17
  StatusGepubliceerd - 1968

  Citeer dit